Voor eeuwig verdoemd

Gerelateerde afbeelding

Als je zondigde en bang was dat je voor eeuwig verdoemd zou zijn, hoefde je alleen maar je portemonnee te trekken om een aflaat te kopen. Begin zestiende eeuw had de kerk professionele aflaatpredikers in dienst die stad en land afgingen om aflaten te verkopen tegen vaste prijzen. Wil je een inreisvisum voor de hemel? Tien gouden munten. Wil je je dode opa Heinz en oma Gertrud daar ook hebben? Geen probleem, maar dat kost je dan dertig munten. De beroemdste aflaatprediker, de dominicaner priester Johann Tetzel, zei naar verluidt: zodra de munt in de geldkist rinkelt, vliegt de ziel van het vagevuur naar de hemel.
Hoe meer Luther erover nadacht, hoe meer hij ging twijfelen aan deze deal en de kerk die kantoor huren utrecht hem aanbood. Je kunt verlossing niet zomaar kopen. De paus kon onmogelijk het gezag hebben om mensen hun zonden te vergeven en de hemelpoort voor ze te openen. Volgens de protestantse overlevering liep Luther op 31 oktober 1517 naar de Allerheiligenkerk in Wittenberg met een uitvoerig document, een hamer en wat spijkers. Het document bevatte 95 stellingen tegen de heersende religieuze praktijken, waaronder de verkoop van aflaten. Luther spijkerde ze aan de deur en luidde daarmee de protestantse reformatie in, waarbij alle christenen die werkelijk in verlossing geïnteresseerd waren werden opgeroepen in opstand te komen tegen het gezag van de paus en op zoek te gaan naar andere wegen naar de hemel. Vanuit historisch perspectief heeft de spirituele reis altijd iets tragisch, want het is een eenzame weg die individueel wordt afgelegd, en niet met de hele samenleving. Menselijke samenwerking vereist stevige antwoorden in plaats van vragen en mensen die ingaan tegen krachteloze religieuze structuren vervangen die uiteindelijk vaak door nieuwe structuren. Dat gebeurde met de dualisten; hun spirituele reizen mondden uit in een nieuw religieus bestel. Het gebeurde met Martin Luther, die eerst de wetten, instituten en rituelen van de katholieke kerk verwierp en vervolgens nieuwe wetboeken schreef, nieuwe  kantoor huren rotterdam instituten vestigde en nieuwe ceremonieën bedacht. Het gebeurde zelfs met Boeddha en Jezus, die met hun onverzettelijke zoektocht naar de waarheid de wetten, rituelen en structuren van het traditionele hindoeïsme en judaïsme ondermijnden. Maar uiteindelijk zijn er in hun naam meer wetten, meer rituelen en meer structuren gecreëerd dan in naam van wie dan ook.

Jagers-verzamelaars

Gerelateerde afbeelding

Jagers-verzamelaars klommen de hele dag in bomen, ze zochten paddenstoelen en ze joegen achter everzwijnen en konijnen aan. Hun dagelijkse realiteit bestond uit bomen, paddenstoelen, everzwijnen en konijnen. Boeren werkten de hele dag op het land. Ze ploegden, oogstten, maalden graan en verzorgden hun vee. Hun dagelijkse realiteit was het gevoel van modderige aarde onder blote voeten, de geur van ossen die de ploeg trokken en de smaak van warm brood dat net uit de oven kwam. Maar klerken in het oude Egypte brachten het grootste deel van hun tijd door met lezen, schrijven en rekenen. Hun dagelijkse realiteit bestond uit strepen inkt op papyrusrollen, die aangaven van wie welke akker was, hoeveel een os kostte en hoeveel belasting de boeren jaarlijks moesten betalen. Een klerk kon met één pennenstreek het lot van een heel dorp bezegelen. De overgrote meerderheid van de mensen bleef tot aan de moderne kantoor huren eindhoven tijd analfabeet, maar de o zo belangrijke administrateurs zagen de realiteit in toenemende mate door het medium van geschreven tekst. Voor deze geletterde elite -in het oude Egypte of in het twintigste-eeuwse Europa -was alles wat op papier stond minstens zo echt als bomen, ossen en mensen. In het voorjaar van 1940, toen de nazi’s Frankrijk binnenvielen vanuit het noorden, probeerde een groot deel van de Joodse bevolking het land te ontvluchten via het zuiden. Om de grens over te komen kantoor huren amsterdam hadden ze visa voor Spanje en Portugal nodig en tienduizenden Joden bestormden, samen met een stroom andere vluchtelingen, het Portugese consulaat in Bordeaux in een wanhopige poging om zo’n levensreddend stukje papier te bemachtigen. De Portugese overheid verbood haar consuls in Frankrijk om visa te verlenen zonder speciale toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar de consul in Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, besloot dat bevel naast zich neer te leggen, waarmee hij een diplomatieke carrière van dertig jaar in de waagschaal stelde. Terwijl de Duitse tanks Bordeaux al naderden, werkten De Sousa Mendes en zijn team tien dagen en nachten door, bijna zonder te slapen, om maar zo veel mogelijk visa uit te schrijven en papieren te stempelen. De Sousa Mendes verleende duizenden visa voordat hij van pure uitputting omviel.

De Roemeense revolutie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ten tweede begon de communistische partij zelf uiteen te vallen in twee rivaliserende kampen. Het gematigde deel wilde Ceau§escu afzetten en hervormingen doorvoeren voor het te laat was. Ten derde gaf Ceau§escu, die de demonstratie in Boekarest zelf had georganiseerd en alles live liet uitzenden, de revolutionairen de perfecte kans om erachter te komen hoe machtig ze waren, zodat ze tegen hem in opstand konden komen. Hoe kun je een revolutie sneller verspreiden dan door het hele gebeuren op tv te vertonen? Maar toen de macht uit de handen van de onhandige organisator op het balkon glipte, ging die niet naar de mensenmassa’s op het plein. Hoe talrijk en enthousiast die ook waren, ze konden zelf niets organiseren. Daardoor ging de macht, net als in Rusland in i917, naar een klein kantoor huren utrecht groepje politieke spelers wier enige voordeel hun organisatietalent was. De Roemeense revolutie werd gekaapt door een zogenoemd Nationaal Reddingsfront, dat in feite een rookgordijn was voor de gematigde vleugel van de communistische partij. Het Front had geen echte band met de demonstrerende menigte. Het werd bemand door partijfunctionarissen uit de middelste echelons en voorgezeten door Ion Iliescu, een voormalig lid van het centraal comité van de communistische partij en voormalig hoofd van de propaganda-afdeling. Iliescu en zijn kameraden in het Nationaal Reddingsfront doopten zichzelf om tot democratische politici, verklaarden voor elke beschikbare microfoon dat zij de leiders van de revolutie waren en gebruikten hun jarenlange ervaring en hun eigen vriendjesnetwerk om het land in handen te krijgen en alles van enige waarde in eigen zak te steken. In het communistische Roemenië was bijna alles staatseigendom. Het kantoor huren rotterdam democratische Roemenië sloeg razendsnel aan het privatiseren en verkocht zijn bezittingen tegen spotprijzen aan de ex-communisten, die als enigen doorhadden wat er gaande was en elkaars beurzen spekten. Staatsbedrijven die nationale infrastructuren en natuurlijke rijkdommen in handen hadden werden tegen afbraakprijzen verkocht aan voormalige communistische functionarissen, terwijl de voetsoldaten van de partij huizen en appartementen kochten voor bijna niets.

Charles Darwin

Gerelateerde afbeelding

Als dat alles was, zouden we daaruit kunnen concluderen dat de wetenschap gewoon moet blijven zoeken. Als ze de ziel nog niet hebben gevonden, komt dat omdat ze niet goed genoeg hebben gezocht. Maar biowetenschappers twijfelen niet alleen aan het bestaan van een ziel vanwege gebrek aan bewijs, maar eerder omdat het hele idee van een ziel in
druist tegen de meest basale principes van de evolutie. Deze conclusie is verantwoordelijk voor de ongeremde haat die de evolutietheorie opwekt bij vrome monotheïsten.
Wie is er bang voor Charles Darwin?
Volgens een enquête van onderzoeksbureau Gallup uit 2012 denkt maar vijftien procent van de Amerikanen dat Homo sapiens zuiver en alleen is geëvolueerd door conference room utrecht natuurlijke selectie, zonder goddelijke interventie. Tweeëndertig procent denkt dat mensen misschien wel uit vroegere levensvormen zijn geëvolueerd gedurende een proces dat miljoenen jaren in beslag heeft genomen, maar dat God dit alles in scène heeft gezet. Zesenveertig procent gelooft dat God de mens in zijn huidige vorm ergens in de laatste 10.000 jaar heeft geschapen, precies zoals de Bijbel zegt. Drie jaar universitair onderwijs heeft hoegenaamd geen invloed op deze manier van denken. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat zesenveertig procent van de Amerikanen met een bachelordiploma in het Bijbelse scheppingsverhaal gelooft, terwijl slechts veertien procent denkt dat mensen zijn geëvolueerd zonder goddelijke supervisie. Zelfs onder Amerikanen met een master of doctorstitel gelooft vijfentwintig procent de Bijbel en denkt maar negenentwintig procent dat onze soort puur door natuurlijke selectie is ontstaan. i Hieruit blijkt duidelijk dat scholen hun leerlingen ronduit slecht informeren over de evolutie, maar er zijn nog steeds religieuze zeloten die vinden dat er helemaal geen les over gegeven conference room rotterdam mag worden. Of ze eisen dat kinderen ook de theorie over intelligent design moeten leren, die stelt dat alle organismen zijn ontworpen door een hogere intelligentie (lees: God). ‘Leer ze beide theorieën,’ zeggen de zeloten, ‘en laat de kinderen zelf beslissen.’

De planeet

Gerelateerde afbeelding

Zelfs als we dit soort vooruitzichten even links laten liggen en alleen naar de laatste 70.000 jaar kijken, is het onmiskenbaar dat het antropoceen de wereld op ongekende wijze heeft veranderd. Asteroïden, plaattektoniek en klimaatverandering hebben overal ter wereld hun weerslag gehad op allerlei organismen, maar hun invloed verschilde van gebied tot gebied. De planeet heeft nooit één enkel ecosysteem co-working space utrecht gehad, maar eerder een verzameling van vele, losjes met elkaar samenhangende ecosystemen. Toen Noord-Amerika door plaatverschuivingen verbonden raakte met Zuid-Amerika leidde dat tot het uitsterven van de meeste Zuid-Arnerikaanse buideldieren, maar het had geen schadelijke gevolgen voor de Australische kangoeroe. Toen de laatste ijstijd 20.000 jaar geleden zijn hoogtepunt bereikte, moesten kwallen in de Perzische Golf zich net zo hard aan het nieuwe klimaat aanpassen als de kwallen in de baai van Tokio. Maar aangezien er geen contact was tussen die populaties, reageerden ze elk op een andere manier en ging het met hun evolutie twee verschillende kanten op. Heel anders ging het met sapiens, die de barrières doorbrak die de aardbol in losstaande ecologische zones verdeelde. In het antropoceen ging de planeet voor het eerst een ecologische eenheid vormen. Australië, Europa en Amerika hadden nog steeds verschillende klimaten en co-working space rotterdam topografieën, maar de mens zorgde ervoor dat organismen uit de hele wereld vermengd raakten, ongeacht afstand of geografie. Wat begon als een paar houten bootjes is veranderd in een stroom van vliegtuigen, olietankers en gigantische vrachtschepen die kriskras over de oceanen varen en alle eilanden en continenten met elkaar verbinden. Daardoor kan de ecologie van bijvoorbeeld Australië niet meer begrepen worden zonder rekening te houden met de Europese zoogdieren of Amerikaanse micro-organismen die de Australische kusten en woestijnen hebben overspoeld. De schapen, tarwe, ratten en griepvirussen die de mens de laatste driehonderd jaar naar Australië heeft gebracht zijn inmiddels veel belangrijker voor de plaatselijke ecologie dan de inheemse kangoeroes en koala’s.