Zelfonderzoek

Gerelateerde afbeelding

Daarom zijn socialisten tegen zelfonderzoek en voor het vestigen van sterke collectieve instellingen – zoals socialistische partijen en vakbonden – die de wereld voor ons moeten ontcijferen. In de liberale politiek heeft de kiezer altijd gelijk en in liberale economieën is de klant koning, maar in de socialistische politiek weet de partij het beste wat goed voor ons is en in de socialistische economie heeft de vakbond altijd gelijk. Gezag en zingeving vloeien nog steeds voort uit menselijke ervaringen – de partij en de vakbond bestaan uit mensen en werken aan het verminderen van menselijke ellende -maar individuen moeten naar de partij en de vakbond luisteren, niet naar hun persoonlijke kantoorruimte huren eindhoven gevoelens.
Het evolutionair humanisme heeft een andere oplossing voor het probleem van conflicterende menselijke ervaringen. Het wortelt diep in de stevige ondergrond van de darwinistische evolutietheorie en verklaart daaruit dat conflicten positief zijn in plaats van negatief. Het conflict is de ruwe grondstof van de natuurlijke selectie, die de evolutie vooruithelpt. Sommige mensen zijn simpelweg superieur aan andere en als menselijke belevingswerelden ergens botsen, moeten de sterksten over de zwakkeren heen walsen. Dezelfde logica die mensen ertoe drijft om wilde wolven uit te roeien en gewetenloos tamme schapen te exploiteren is tevens een mandaat voor het onderdrukken van inferieure mensen door hun superieuren. Het is prima dat Europeanen Afrikanen onderwerpen en dat slimme zakenlieden domme sukkels failliet laten gaan. Als we deze evolutionaire logica volgen, zal de mensheid stukje bij beetje sterker en beter worden, en zullen er uiteindelijk supermensen ontstaan. De evolutie is niet opgehouden bij Homo sapiens, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar als we de sterksten castreren in naam van de kantoorruimte huren amsterdam mensenrechten of de gelijkheid, zal dat de opkomst van de supermens tegenwerken en misschien zelfs leiden tot de degeneratie en het uitsterven van Homo sapiens. Wie zijn die superieure mensen die de komst van de supermens inluiden? Dat kunnen hele rassen zijn, specifieke stammen of uitzonderlijke geniale individuen. Wie ze ook zijn, wat ze superieur maakt is dat ze betere vermogens hebben, die zich manifesteren in het scheppen van nieuwe kennis, geavanceerdere technologie, rijkere gemeenschappen of mooiere kunst. De beleving van een Einstein of een Beethoven is veel meer waard dan die van een nutteloze zatlap en het is belachelijk om ze als gelijkwaardig te behandelen. Voor naties geldt hetzelfde. Als een bepaalde natie constant vooraan heeft gelopen in de menselijke vooruitgang, dan moeten we die superieur achten aan andere naties die weinig of niets hebben bijgedragen aan de evolutie van de mens.

De slechte gevoelens

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dit verklaart voor een deel de veranderende kijk op het huwelijk. In de middeleeuwen werd het huwelijk beschouwd als een door God gegeven sacrament en God machtigde vaders ook om hun kinderen uit te huwelijken volgens hun eigen wensen en belangen. Een buitenechtelijke affaire was dus schaamteloze rebellie tegen het goddelijke én het ouderlijke gezag. Het was een doodzonde, wat de hoofdrolspelers er zelf ook voor gedachten of gevoelens bij hadden. Tegenwoordig trouwen kantoorruimte huren utrecht mensen uit liefde en ontleent deze verbintenis haar waarde aan hun persoonlijke gevoel. Maar als precies dezelfde gevoelens die je ooit in de armen van een man dreven je nu in de armen van een ander drijven, wat is daar dan mis mee? Als een buitenechtelijke verhouding een uitlaatklep kan zijn voor emotionele en seksuele verlangens waaraan je huwelijkspartner na twintig jaar niet meer kan voldoen en als je nieuwe minnaar lief en hartstochtelijk is en al je behoeften aanvoelt, waarom zou je daar dan niet van genieten? Maar wacht eens even, zeg je nu misschien. We kunnen de gevoelens van de andere betrokken partijen niet zomaar negeren. De vrouw en haar minnaar vinden het misschien heerlijk om in elkaars armen te liggen, maar als hun echtgenoten erachter komen, zal iedereen zich waarschijnlijk een tijdlang behoorlijk ellendig voelen. En als het tot een scheiding leidt, kunnen hun kinderen nog tientallen jaren last hebben van de emotionele littekens. Zelfs als de affaire nooit uitkomt, veroorzaakt het een hoop spanning om alles geheim te houden en er kan steeds meer afstand en ontevredenheid ontstaan. De interessantste ethische discussies gaan over situaties als buitenechtelijke verhoudingen, waarin kantoorruimte huren rotterdam menselijke gevoelens met elkaar botsen. Wat gebeurt er als een en dezelfde handeling de één een goed gevoel geeft en de ander een slecht gevoel? Hoe wegen we die gevoelens tegen elkaar af? Tellen de goede gevoelens van het tweetal dat de verhouding heeft zwaarder dan de slechte gevoelens van hun echtgenoten en kinderen? Het maakt niet uit wat je van deze specifieke kwestie vindt. Het is veel belangrijker om te begrijpen wat voor soort argumenten beide partijen inzetten. Moderne mensen hebben verschillende ideeën over buitenechtelijke verhoudingen, maar wat hun standpunt ook is, ze neigen er allemaal toe om dat te rechtvaardigen aan de hand van menselijke gevoelens en doen geen beroep op heilige geschriften en goddelijke geboden. Het humanisme heeft ons geleerd dat iets alleen maar slecht kan zijn als iemand zich er slecht bij kan voelen.