Alle berichten van admin

Zelfonderzoek

Gerelateerde afbeelding

Daarom zijn socialisten tegen zelfonderzoek en voor het vestigen van sterke collectieve instellingen – zoals socialistische partijen en vakbonden – die de wereld voor ons moeten ontcijferen. In de liberale politiek heeft de kiezer altijd gelijk en in liberale economieën is de klant koning, maar in de socialistische politiek weet de partij het beste wat goed voor ons is en in de socialistische economie heeft de vakbond altijd gelijk. Gezag en zingeving vloeien nog steeds voort uit menselijke ervaringen – de partij en de vakbond bestaan uit mensen en werken aan het verminderen van menselijke ellende -maar individuen moeten naar de partij en de vakbond luisteren, niet naar hun persoonlijke kantoorruimte huren eindhoven gevoelens.
Het evolutionair humanisme heeft een andere oplossing voor het probleem van conflicterende menselijke ervaringen. Het wortelt diep in de stevige ondergrond van de darwinistische evolutietheorie en verklaart daaruit dat conflicten positief zijn in plaats van negatief. Het conflict is de ruwe grondstof van de natuurlijke selectie, die de evolutie vooruithelpt. Sommige mensen zijn simpelweg superieur aan andere en als menselijke belevingswerelden ergens botsen, moeten de sterksten over de zwakkeren heen walsen. Dezelfde logica die mensen ertoe drijft om wilde wolven uit te roeien en gewetenloos tamme schapen te exploiteren is tevens een mandaat voor het onderdrukken van inferieure mensen door hun superieuren. Het is prima dat Europeanen Afrikanen onderwerpen en dat slimme zakenlieden domme sukkels failliet laten gaan. Als we deze evolutionaire logica volgen, zal de mensheid stukje bij beetje sterker en beter worden, en zullen er uiteindelijk supermensen ontstaan. De evolutie is niet opgehouden bij Homo sapiens, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar als we de sterksten castreren in naam van de kantoorruimte huren amsterdam mensenrechten of de gelijkheid, zal dat de opkomst van de supermens tegenwerken en misschien zelfs leiden tot de degeneratie en het uitsterven van Homo sapiens. Wie zijn die superieure mensen die de komst van de supermens inluiden? Dat kunnen hele rassen zijn, specifieke stammen of uitzonderlijke geniale individuen. Wie ze ook zijn, wat ze superieur maakt is dat ze betere vermogens hebben, die zich manifesteren in het scheppen van nieuwe kennis, geavanceerdere technologie, rijkere gemeenschappen of mooiere kunst. De beleving van een Einstein of een Beethoven is veel meer waard dan die van een nutteloze zatlap en het is belachelijk om ze als gelijkwaardig te behandelen. Voor naties geldt hetzelfde. Als een bepaalde natie constant vooraan heeft gelopen in de menselijke vooruitgang, dan moeten we die superieur achten aan andere naties die weinig of niets hebben bijgedragen aan de evolutie van de mens.

De slechte gevoelens

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dit verklaart voor een deel de veranderende kijk op het huwelijk. In de middeleeuwen werd het huwelijk beschouwd als een door God gegeven sacrament en God machtigde vaders ook om hun kinderen uit te huwelijken volgens hun eigen wensen en belangen. Een buitenechtelijke affaire was dus schaamteloze rebellie tegen het goddelijke én het ouderlijke gezag. Het was een doodzonde, wat de hoofdrolspelers er zelf ook voor gedachten of gevoelens bij hadden. Tegenwoordig trouwen kantoorruimte huren utrecht mensen uit liefde en ontleent deze verbintenis haar waarde aan hun persoonlijke gevoel. Maar als precies dezelfde gevoelens die je ooit in de armen van een man dreven je nu in de armen van een ander drijven, wat is daar dan mis mee? Als een buitenechtelijke verhouding een uitlaatklep kan zijn voor emotionele en seksuele verlangens waaraan je huwelijkspartner na twintig jaar niet meer kan voldoen en als je nieuwe minnaar lief en hartstochtelijk is en al je behoeften aanvoelt, waarom zou je daar dan niet van genieten? Maar wacht eens even, zeg je nu misschien. We kunnen de gevoelens van de andere betrokken partijen niet zomaar negeren. De vrouw en haar minnaar vinden het misschien heerlijk om in elkaars armen te liggen, maar als hun echtgenoten erachter komen, zal iedereen zich waarschijnlijk een tijdlang behoorlijk ellendig voelen. En als het tot een scheiding leidt, kunnen hun kinderen nog tientallen jaren last hebben van de emotionele littekens. Zelfs als de affaire nooit uitkomt, veroorzaakt het een hoop spanning om alles geheim te houden en er kan steeds meer afstand en ontevredenheid ontstaan. De interessantste ethische discussies gaan over situaties als buitenechtelijke verhoudingen, waarin kantoorruimte huren rotterdam menselijke gevoelens met elkaar botsen. Wat gebeurt er als een en dezelfde handeling de één een goed gevoel geeft en de ander een slecht gevoel? Hoe wegen we die gevoelens tegen elkaar af? Tellen de goede gevoelens van het tweetal dat de verhouding heeft zwaarder dan de slechte gevoelens van hun echtgenoten en kinderen? Het maakt niet uit wat je van deze specifieke kwestie vindt. Het is veel belangrijker om te begrijpen wat voor soort argumenten beide partijen inzetten. Moderne mensen hebben verschillende ideeën over buitenechtelijke verhoudingen, maar wat hun standpunt ook is, ze neigen er allemaal toe om dat te rechtvaardigen aan de hand van menselijke gevoelens en doen geen beroep op heilige geschriften en goddelijke geboden. Het humanisme heeft ons geleerd dat iets alleen maar slecht kan zijn als iemand zich er slecht bij kan voelen.

Voor eeuwig verdoemd

Gerelateerde afbeelding

Als je zondigde en bang was dat je voor eeuwig verdoemd zou zijn, hoefde je alleen maar je portemonnee te trekken om een aflaat te kopen. Begin zestiende eeuw had de kerk professionele aflaatpredikers in dienst die stad en land afgingen om aflaten te verkopen tegen vaste prijzen. Wil je een inreisvisum voor de hemel? Tien gouden munten. Wil je je dode opa Heinz en oma Gertrud daar ook hebben? Geen probleem, maar dat kost je dan dertig munten. De beroemdste aflaatprediker, de dominicaner priester Johann Tetzel, zei naar verluidt: zodra de munt in de geldkist rinkelt, vliegt de ziel van het vagevuur naar de hemel.
Hoe meer Luther erover nadacht, hoe meer hij ging twijfelen aan deze deal en de kerk die kantoor huren utrecht hem aanbood. Je kunt verlossing niet zomaar kopen. De paus kon onmogelijk het gezag hebben om mensen hun zonden te vergeven en de hemelpoort voor ze te openen. Volgens de protestantse overlevering liep Luther op 31 oktober 1517 naar de Allerheiligenkerk in Wittenberg met een uitvoerig document, een hamer en wat spijkers. Het document bevatte 95 stellingen tegen de heersende religieuze praktijken, waaronder de verkoop van aflaten. Luther spijkerde ze aan de deur en luidde daarmee de protestantse reformatie in, waarbij alle christenen die werkelijk in verlossing geïnteresseerd waren werden opgeroepen in opstand te komen tegen het gezag van de paus en op zoek te gaan naar andere wegen naar de hemel. Vanuit historisch perspectief heeft de spirituele reis altijd iets tragisch, want het is een eenzame weg die individueel wordt afgelegd, en niet met de hele samenleving. Menselijke samenwerking vereist stevige antwoorden in plaats van vragen en mensen die ingaan tegen krachteloze religieuze structuren vervangen die uiteindelijk vaak door nieuwe structuren. Dat gebeurde met de dualisten; hun spirituele reizen mondden uit in een nieuw religieus bestel. Het gebeurde met Martin Luther, die eerst de wetten, instituten en rituelen van de katholieke kerk verwierp en vervolgens nieuwe wetboeken schreef, nieuwe  kantoor huren rotterdam instituten vestigde en nieuwe ceremonieën bedacht. Het gebeurde zelfs met Boeddha en Jezus, die met hun onverzettelijke zoektocht naar de waarheid de wetten, rituelen en structuren van het traditionele hindoeïsme en judaïsme ondermijnden. Maar uiteindelijk zijn er in hun naam meer wetten, meer rituelen en meer structuren gecreëerd dan in naam van wie dan ook.

Jagers-verzamelaars

Gerelateerde afbeelding

Jagers-verzamelaars klommen de hele dag in bomen, ze zochten paddenstoelen en ze joegen achter everzwijnen en konijnen aan. Hun dagelijkse realiteit bestond uit bomen, paddenstoelen, everzwijnen en konijnen. Boeren werkten de hele dag op het land. Ze ploegden, oogstten, maalden graan en verzorgden hun vee. Hun dagelijkse realiteit was het gevoel van modderige aarde onder blote voeten, de geur van ossen die de ploeg trokken en de smaak van warm brood dat net uit de oven kwam. Maar klerken in het oude Egypte brachten het grootste deel van hun tijd door met lezen, schrijven en rekenen. Hun dagelijkse realiteit bestond uit strepen inkt op papyrusrollen, die aangaven van wie welke akker was, hoeveel een os kostte en hoeveel belasting de boeren jaarlijks moesten betalen. Een klerk kon met één pennenstreek het lot van een heel dorp bezegelen. De overgrote meerderheid van de mensen bleef tot aan de moderne kantoor huren eindhoven tijd analfabeet, maar de o zo belangrijke administrateurs zagen de realiteit in toenemende mate door het medium van geschreven tekst. Voor deze geletterde elite -in het oude Egypte of in het twintigste-eeuwse Europa -was alles wat op papier stond minstens zo echt als bomen, ossen en mensen. In het voorjaar van 1940, toen de nazi’s Frankrijk binnenvielen vanuit het noorden, probeerde een groot deel van de Joodse bevolking het land te ontvluchten via het zuiden. Om de grens over te komen kantoor huren amsterdam hadden ze visa voor Spanje en Portugal nodig en tienduizenden Joden bestormden, samen met een stroom andere vluchtelingen, het Portugese consulaat in Bordeaux in een wanhopige poging om zo’n levensreddend stukje papier te bemachtigen. De Portugese overheid verbood haar consuls in Frankrijk om visa te verlenen zonder speciale toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar de consul in Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, besloot dat bevel naast zich neer te leggen, waarmee hij een diplomatieke carrière van dertig jaar in de waagschaal stelde. Terwijl de Duitse tanks Bordeaux al naderden, werkten De Sousa Mendes en zijn team tien dagen en nachten door, bijna zonder te slapen, om maar zo veel mogelijk visa uit te schrijven en papieren te stempelen. De Sousa Mendes verleende duizenden visa voordat hij van pure uitputting omviel.

De Roemeense revolutie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ten tweede begon de communistische partij zelf uiteen te vallen in twee rivaliserende kampen. Het gematigde deel wilde Ceau§escu afzetten en hervormingen doorvoeren voor het te laat was. Ten derde gaf Ceau§escu, die de demonstratie in Boekarest zelf had georganiseerd en alles live liet uitzenden, de revolutionairen de perfecte kans om erachter te komen hoe machtig ze waren, zodat ze tegen hem in opstand konden komen. Hoe kun je een revolutie sneller verspreiden dan door het hele gebeuren op tv te vertonen? Maar toen de macht uit de handen van de onhandige organisator op het balkon glipte, ging die niet naar de mensenmassa’s op het plein. Hoe talrijk en enthousiast die ook waren, ze konden zelf niets organiseren. Daardoor ging de macht, net als in Rusland in i917, naar een klein kantoor huren utrecht groepje politieke spelers wier enige voordeel hun organisatietalent was. De Roemeense revolutie werd gekaapt door een zogenoemd Nationaal Reddingsfront, dat in feite een rookgordijn was voor de gematigde vleugel van de communistische partij. Het Front had geen echte band met de demonstrerende menigte. Het werd bemand door partijfunctionarissen uit de middelste echelons en voorgezeten door Ion Iliescu, een voormalig lid van het centraal comité van de communistische partij en voormalig hoofd van de propaganda-afdeling. Iliescu en zijn kameraden in het Nationaal Reddingsfront doopten zichzelf om tot democratische politici, verklaarden voor elke beschikbare microfoon dat zij de leiders van de revolutie waren en gebruikten hun jarenlange ervaring en hun eigen vriendjesnetwerk om het land in handen te krijgen en alles van enige waarde in eigen zak te steken. In het communistische Roemenië was bijna alles staatseigendom. Het kantoor huren rotterdam democratische Roemenië sloeg razendsnel aan het privatiseren en verkocht zijn bezittingen tegen spotprijzen aan de ex-communisten, die als enigen doorhadden wat er gaande was en elkaars beurzen spekten. Staatsbedrijven die nationale infrastructuren en natuurlijke rijkdommen in handen hadden werden tegen afbraakprijzen verkocht aan voormalige communistische functionarissen, terwijl de voetsoldaten van de partij huizen en appartementen kochten voor bijna niets.

Charles Darwin

Gerelateerde afbeelding

Als dat alles was, zouden we daaruit kunnen concluderen dat de wetenschap gewoon moet blijven zoeken. Als ze de ziel nog niet hebben gevonden, komt dat omdat ze niet goed genoeg hebben gezocht. Maar biowetenschappers twijfelen niet alleen aan het bestaan van een ziel vanwege gebrek aan bewijs, maar eerder omdat het hele idee van een ziel in
druist tegen de meest basale principes van de evolutie. Deze conclusie is verantwoordelijk voor de ongeremde haat die de evolutietheorie opwekt bij vrome monotheïsten.
Wie is er bang voor Charles Darwin?
Volgens een enquête van onderzoeksbureau Gallup uit 2012 denkt maar vijftien procent van de Amerikanen dat Homo sapiens zuiver en alleen is geëvolueerd door conference room utrecht natuurlijke selectie, zonder goddelijke interventie. Tweeëndertig procent denkt dat mensen misschien wel uit vroegere levensvormen zijn geëvolueerd gedurende een proces dat miljoenen jaren in beslag heeft genomen, maar dat God dit alles in scène heeft gezet. Zesenveertig procent gelooft dat God de mens in zijn huidige vorm ergens in de laatste 10.000 jaar heeft geschapen, precies zoals de Bijbel zegt. Drie jaar universitair onderwijs heeft hoegenaamd geen invloed op deze manier van denken. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat zesenveertig procent van de Amerikanen met een bachelordiploma in het Bijbelse scheppingsverhaal gelooft, terwijl slechts veertien procent denkt dat mensen zijn geëvolueerd zonder goddelijke supervisie. Zelfs onder Amerikanen met een master of doctorstitel gelooft vijfentwintig procent de Bijbel en denkt maar negenentwintig procent dat onze soort puur door natuurlijke selectie is ontstaan. i Hieruit blijkt duidelijk dat scholen hun leerlingen ronduit slecht informeren over de evolutie, maar er zijn nog steeds religieuze zeloten die vinden dat er helemaal geen les over gegeven conference room rotterdam mag worden. Of ze eisen dat kinderen ook de theorie over intelligent design moeten leren, die stelt dat alle organismen zijn ontworpen door een hogere intelligentie (lees: God). ‘Leer ze beide theorieën,’ zeggen de zeloten, ‘en laat de kinderen zelf beslissen.’

De planeet

Gerelateerde afbeelding

Zelfs als we dit soort vooruitzichten even links laten liggen en alleen naar de laatste 70.000 jaar kijken, is het onmiskenbaar dat het antropoceen de wereld op ongekende wijze heeft veranderd. Asteroïden, plaattektoniek en klimaatverandering hebben overal ter wereld hun weerslag gehad op allerlei organismen, maar hun invloed verschilde van gebied tot gebied. De planeet heeft nooit één enkel ecosysteem co-working space utrecht gehad, maar eerder een verzameling van vele, losjes met elkaar samenhangende ecosystemen. Toen Noord-Amerika door plaatverschuivingen verbonden raakte met Zuid-Amerika leidde dat tot het uitsterven van de meeste Zuid-Arnerikaanse buideldieren, maar het had geen schadelijke gevolgen voor de Australische kangoeroe. Toen de laatste ijstijd 20.000 jaar geleden zijn hoogtepunt bereikte, moesten kwallen in de Perzische Golf zich net zo hard aan het nieuwe klimaat aanpassen als de kwallen in de baai van Tokio. Maar aangezien er geen contact was tussen die populaties, reageerden ze elk op een andere manier en ging het met hun evolutie twee verschillende kanten op. Heel anders ging het met sapiens, die de barrières doorbrak die de aardbol in losstaande ecologische zones verdeelde. In het antropoceen ging de planeet voor het eerst een ecologische eenheid vormen. Australië, Europa en Amerika hadden nog steeds verschillende klimaten en co-working space rotterdam topografieën, maar de mens zorgde ervoor dat organismen uit de hele wereld vermengd raakten, ongeacht afstand of geografie. Wat begon als een paar houten bootjes is veranderd in een stroom van vliegtuigen, olietankers en gigantische vrachtschepen die kriskras over de oceanen varen en alle eilanden en continenten met elkaar verbinden. Daardoor kan de ecologie van bijvoorbeeld Australië niet meer begrepen worden zonder rekening te houden met de Europese zoogdieren of Amerikaanse micro-organismen die de Australische kusten en woestijnen hebben overspoeld. De schapen, tarwe, ratten en griepvirussen die de mens de laatste driehonderd jaar naar Australië heeft gebracht zijn inmiddels veel belangrijker voor de plaatselijke ecologie dan de inheemse kangoeroes en koala’s.

Onze stoutste dromen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Maar zelfs cyborgtechnieken zijn betrekkelijk conservatief, omdat organische hersenen daarbij nog steeds de commandocentra van het leven zijn. Als we het iets doortastender aanpakken, kunnen we de organische delen gewoon achterwege laten en volledig anorganische wezens creeren. Neurale netwerken worden dan vervangen door intelligente software, die door de virtuele én de non-virtuele wereld kan surfen, zonder biochemische beperkingen. Na vier miljard jaar in het koninkrijk van de organische componenten zal het leven doorbreken naar de onmetelijk grote anorganische wereld en daar vormen aannemen die we ons in onze
stoutste dromen nog niet kunnen voorstellen. Onze stoutste dromen zijn tenslotte nog altijd het product van organische processen. Onze uitbraak uit de organische wereld kan eindelijk ook zorgen voor een ontsnapping van de planeet aarde. Vier miljard jaar lang heeft het leven vastgezeten op dit piepkleine planeetje, omdat de natuurlijke selectie alle organismen totaal afhankelijk maakte van de unieke omstandigheden op deze vliegende steenklomp. Zelfs de taaiste bacterie kan niet overleven op Mars. Maar voor een anorganische kunstmatige intelligentie zal het een stuk makkelijker zijn om vreemde planeten te koloniseren. De vervanging van organisch leven door anorganische wezens zou dus wel eens het begin kunnen kantoor huren eindhoven zijn van een toekomstig galactisch rijk dat bestuurd zal worden door types als Mr. Data in plaats van door Captain Kirk.
We weten niet waartoe deze wegen zullen leiden of hoe onze godgelijke afstammelingen eruit zullen zien. Het is nooit makkelijk geweest om de toekomst te voorspellen en baanbrekende biotechnologieën maken het nog moeilijker. Het is al moeilijk om de impact van nieuwe technologieen op terreinen als transport, communicatie en energie te voorspellen, dus technologieën voor het upgraden van mensen vormen een compleet nieuwe uitdaging. Ze kunnen gebruikt worden om het menselijk denken en de menselijke verlangens te veranderen, dus mensen met de manier van denken en de verlangens van nu kunnen de implicaties ervan per definitie niet overzien. Duizenden jaren lang was de geschiedenis één grote opeenvolging van technologische, economische, sociale en politieke omwentelingen. Maar één ding bleef constant: de mensheid zelf. Onze werktuigen en instituties zijn heel anders dan die uit Bijbelse tijden, maar de diepere structuren van het menselijke brein zijn onveranderd. Daarom kantoor huren amsterdam kunnen we onszelf nog steeds herkennen in Bijbelpassages, in de geschriften van Confucius of in de tragediën van Sophocles en Euripides. Die klassiekers zijn geschreven door mensen zoals wij en daardoor hebben we het gevoel dat ze over ons gaan. In moderne theaterproducties dragen Oedipus, Hamlet en Othello misschien wel spijkerbroeken en T-shirts en hebben ze een Facebookacccount, maar hun emotionele conflicten zijn nog hetzelfde als in het oorspronkelijke toneelstuk.

Het erkennen van onze prestaties

Gerelateerde afbeelding

Het erkennen van onze prestaties tot nu toe levert een boodschap van hoop en verantwoordelijkheid op die ons aanspoort om in de toekomst nog beter ons best te doen. Als we kijken naar wat we in de twintigste eeuw allemaal hebben bereikt, kunnen we de natuur of God niet de schuld geven als er nog steeds mensen lijden door honger, ziekte en oorlog. Het ligt binnen onze macht om voor verbetering te zorgen en de hoeveelheid leed in de wereld nog verder in te perken. Maar er is nog een boodschap te ontwaren in de erkenning van onze kantoor huren utrecht grootse prestaties: de geschiedenis tolereert geen vacuüm. Als er minder honger, ziekte en oorlog komt, zit het er dik in dat iets anders die plek op de menselijke agenda inneemt. En we kunnen maar beter heel goed nadenken over wat dat wordt. Anders zou het best eens kunnen dat we de absolute overwinning behalen op de oude slagvelden, maar totaal overrompeld worden op compleet nieuwe fronten. Wat zijn de projecten die honger, ziekte en oorlog in de eenentwintigste eeuw zullen vervangen als belangrijkste punten op de menselijke agenda?
Eén centraal project zal bestaan uit het beschermen van de mensheid en de planeet tegen de gevaren die inherent zijn aan onze eigen macht. Dat we honger, ziekte en oorlog onder controle hebben gekregen is grotendeels kantoor huren rotterdam te danken aan onze fenomenale economische groei, die ons voorziet van een overvloed aan eten, medicijnen, energie en ruwe grondstoffen. Maar diezelfde groei destabiliseert het ecologische evenwicht van onze planeet op allerlei manieren waarin we ons nog maar net beginnen te verdiepen. De mensheid heeft dit gevaar pas laat ingezien en er tot nu toe heel weinig aan gedaan. Ondanks alle berichten over vervuiling, opwarming van de aarde en klimaatveranderingen hebben de meeste landen nog geen enkel serieus economisch of politiek offer gebracht om de situatie te verbeteren. Als het aankomt op de keuze tussen economische groei en ecologische stabiliteit gaat de voorkeur van politici, CEo’s en kiezers bijna altijd uit naar economische groei. Dat zullen we in de eenentwintigste eeuw beter moeten aanpakken als we rampen willen vermijden.

Organisatie van strategische planning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Een organisatie die strategische planning wil invoeren staat voor de vraag hoe dit proces te organiseren. Om in deze problematiek inzicht te verschaffen, wordt in deze paragraaf een aantal bouwstenen aangeboden.
De organisatie van het strategische planningsproces is onder meer afhankelijk van de opbouw van de organisatiestructuur. In dit kader is het volgende van belang: 1 De wijze van arbeidsverdeling Dit element van de structuur bepaalt op welk niveau in de organisatie informatie met betrekking tot bijvoorbeeld product-marktcombinaties beschikbaar is. Een functioneel ingedeelde organisatie vereist een andere aanpak dan een divisievorm (zie hoofdstuk 6). 2 De mate van centralisatie/ decentralisatie De strategieformulering moet aansluiten op de beslissingsbevoegdheden. Een goede aansluiting heeft niet alleen betrekking op de beschikbaarheid van relevante informatie, maar zal ook de betrokkenheid bij het invoeren van de strategische plannen bevorderen (zie hoofdstuk 7).
In de praktijk zijn in de wijze waarop de strategische planning in de loop der tijd is georganiseerd nogal wat verschillen te zien. In de beginperiode van de strategische planning viel veelal te constateren dat deze activiteit werd verricht door een kleine staf van vakspecialisten, die adviseerden en die niet zelden een grote inhoudelijke inbreng hadden en in een enkel geval zelfs de strategie bepaalden. Deze situatie zou gekarakteriseerd kunnen worden met de uitspraak: ‘De staf denkt en beslist, en de lijn voert uit.’ In werkelijkheid bleek echter vrij snel dat er van de vele plannen die de knappe stafspecialisten maakten zeer weinig werden uitgevoerd. Enerzijds doordat de plannen niet altijd even realistisch waren, anderzijds doordat de co-working space utrecht managers die voor de uitvoering verantwoordelijk waren niet sterk gemotiveerd bleken. commissie Daarna zag men de comité- of commissievorm opkomen. In geval van de commissievorm ziet men veelal dat lijnmanagers van verschillende niveaus in de organisatie worden bijgestaan door één of twee planningsspecialisten. Een dergelijke commissie kan bijvoorbeeld bestaan uit één of twee leden van de Raad van Bestuur, de financieel directeur, de controller, enkele divisiemanagers en één of meer personen die gekozen zijn om hun kennis en ervaring op enkele specifieke terreinen die voor strategieformulering belangrijk zijn. In deze vorm gaan specialistische kennis ten aanzien van planningstechnieken en kennis van de markt, productie enzovoort hand in hand. lijnmanagers De laatste jaren valt de vorm waar te nemen waarbij het accent sterk bij de lijnmanagers komt te liggen. Men is terecht van oordeel dat plannen maken een lijnactiviteit is die niet aan stafspecialisten kan co-working space rotterdam worden overgedragen. De staf speelt hier een ondersteunende en coördinerende rol. Ondersteunend in de zin dat lijnmanagers worden bijgestaan bij het maken van plannen. Dit kan zijn in de vorm van het aanreiken van technieken om bepaalde planningsproblemen op te lossen. De staf coördineert voorts het cyclische proces van strategische planning. Hierop zal nu worden ingegaan.