Categorie archief: vergaderruimte huren rotterdam

Het handelen van individuen

Gerelateerde afbeelding

In de theorie zijn verschillende benaderingen of typologieën, die (aspecten van) de organisatiecultuur beschrijven, te onderscheiden, zoals: • groepsprocessen en organisatiecultuur; • de typologie van Handy; • de typologie volgens beroepscultuur.
Groepsprocessen en organisatiecultuur In deze benadering wordt de beïnvloeding van het gedrag van individuele organisatieleden bekeken vanuit een groepsoriëntatie. Iedere individueel organisatielid maakt vergaderruimte huren utrecht deel uit van een groep of meer groepen in een organisatie. Het handelen van individuen wordt vooral door processen binnen die groep(e n) beïnvloed. De beschrijving van het groepsproces geschiedt aan de hand van de volgende zes aspecten.3 • affectiviteit: is er sprake van een zakelijke of meer een emotionele band tussen de organisatieleden; • oorzakelijkheid: zijn mensen en/of systemen in staat om problemen voor organisatieleden te veroorzaken; • hiërarchie: wat is het gedrag van organisatieleden ten aanzien van positie, rol, macht en verantwoordelijkheid; • verandering: is er sprake van een zelfde reactie van de organisatieleden op bedreigingen of kansen in de omgeving; • samenwerking: is er sprake van een sfeer van ‘we zetten er met zijn alle de schouders onder’ of meer van ‘ieder voor zich’; • oriëntatie ten opzichte van groepen met andere belangen: is er sprake van antipathie of sympathie ten opzichte van andere groepen in de organisatie.
Door deze aspecten te beschrijven krijgt men inzicht in het groepsproces. In de vergaderruimte huren rotterdam cultuur van een groep ligt de richting waarin mensen reageren op situaties verborgen. Het veranderen van ongewenst organisatiegedrag van individuele leden kan dus door het ontwikkelen van een andere cultuur binnen de groep ‘gestuurd’ worden. Wanneer bijvoorbeeld een veranderingsgezind gedrag binnen een groep gewenst is, moeten de aspecten van het groepsproces dit mogelijk maken en dit juist niet onmogelijk maken. Deze benadering sluit niet uit dat het handelen van individuele organisatieleden ook door andere factoren dan het groepsproces beïnvloed worden. Te denken valt hierbij aan de inhoud van taken, regelgeving enzovoort.