De digitale JSTOR-bibliotheek

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Swartz voegde de daad bij het woord. Het zat hem niet lekker dat de digitale JSTOR-bibliotheek alleen tegen betaling toegankelijk was. JSTOR bevat miljoenen wetenschappelijke artikelen en onderzoeken en gelooft in de vrijheid van meningsuiting van wetenschappers en tijdschriftredacteuren, die ook de vrijheid inhoudt om geld te vragen voor het lezen van hun artikelen. Volgens JSTOR is het mijn recht om betaald te worden voor de ideeën die ik heb gegenereerd. Swartz dacht er anders over. Hij geloofde dat informatie vrij wil zijn, dat ideeën niet het eigendom zijn van de mensen die ze hebben gegenereerd en dat het verkeerd is om data op te sluiten achter muren en er zakelijke energie een toegangsprijs voor te vragen. Hij gebruikte het computernetwerk van MIT om toegang te krijgen tot JSTOR en downloadde honderdduizenden wetenschappelijke artikelen, die hij op het internet wilde zetten zodat iedereen ze vrij kon lezen. Swartz werd gearresteerd en voor de rechter gesleept. Toen hij besefte dat hij waarschijnlijk veroordeeld zou worden en gevangenisstraf zou krijgen, hing hij zichzelf op. Hackers reageerden met petities en aanvallen op de academische en bestuurlijke instituten die Swartz hadden vervolgd en de vrijheid van informatie schonden. JSTOR zag zich gedwongen om excuses aan te bieden voor zijn aandeel in de tragedie en biedt inmiddels gratis toegang tot een groot deel van zijn data, zij het niet tot alles.6
Dataïstische zendelingen proberen sceptici continu te overtuigen door te wijzen op de immense voordelen van vrijheid van informatie. Net zoals kapitalisten geloven dat alle goeds afkomstig is van economische groei, geloven dataïsten dat alle goeds – inclusief economische groei – afkomstig is  zakelijke energie vergelijken van de vrijheid van informatie. Waarom zijn de vs sneller gegroeid dan de Sovjet-Unie? Omdat informatie zich in de vs vrijer kon bewegen. Waarom zijn Amerikanen gezonder, rijker en gelukkiger dan Iraniërs of Nigerianen? Dankzij de vrijheid van informatie. Als we een betere wereld willen creëren, moeten we dus eerst de data bevrijden. We hebben al gezien dat Google sneller een nieuwe epidemie kan detecteren dan de traditionele gezondheidsdiensten, maar alleen als we het vrije toegang geven tot de informatie die we produceren. Vrije datastromen kunnen ook leiden tot minder vervuiling en afval, bijvoorbeeld door het transportsysteem te rationaliseren. In 2010 overschreed het aantal privéauto’s op de wereld de één miljard en het blijft maar groeien.7 Deze auto’s vervuilen de planeet en zorgen voor een enorme verspilling van grondstoffen, alleen al omdat ze steeds bredere wegen en meer parkeerplaatsen vereisen.

Positieve psychologie

Gerelateerde afbeelding

Het is dus niet zo gek dat positieve psychologie de meest trendy stroming binnen deze discipline is geworden. In de jaren negentig beweerden toonaangevende experts als Martin Seligman, Ed Dinner en Mihaly Csikszentmihalyi dat psychologen niet alleen psychische aandoeningen moeten onderzoeken, maar ook mentale pluspunten. Waarom hebben we wel een opmerkelijk gedetailleerde atlas van de zieke geest, maar geen wetenschappelijke kaart van de geslaagde geest? De laatste twintig jaar heeft de positieve psychologie een significant begin gemaakt met het onderzoek naar supernormatieve geestelijke toestanden, maar in 2016 is de supernormatieve zone nog grotendeels terra incognita. Onder dergelijke omstandigheden kan het gebeuren dat we gewoon beginnen zonder kaart en ons richten op het upgraden van geestelijke vermogens die het huidige economische en politieke systeem goed kan gebruiken, terwijl we andere negeren of zelfs downgraden. Dat is natuurlijk geen compleet nieuw fenomeen. Het systeem heeft duizenden jaren onze geest gevormd en omgevormd naar gelang de heersende behoeften. Sapiens evolueerden oorspronkelijk als leden van kleine, hechte gemeenschappen en zakelijke energie vergelijken hun geestelijke vermogens waren niet aangepast aan een leven als radertje in een gigantische machine. Maar toen er steden, koninkrijken en wereldrijken ontstonden, cultiveerde het systeem de vermogens die nodig waren voor grootschalige samenwerking, terwijl andere vaardigheden en talenten naar de achtergrond verdwenen. Het is bijvoorbeeld erg waarschijnlijk dat de eerste mensen uitgebreid gebruikmaakten van hun reukvermogen. Jagers-verzamelaars kunnen vanaf een afstand het verschil tussen verschillende diersoorten, verschillende mensen en zelfs verschillende emoties ruiken. Angst ruikt bijvoorbeeld anders dan moed. Als iemand bang is, scheidt hij andere stofjes af dan als hij zich dapper voelt. Als je vroeger met een groep jagers-verzamelaars zat te bespreken of je een oorlog wilde beginnen tegen de buren, kon je de publieke opinie letterlijk ruiken. Toen sapiens zich in grotere groepen gingen organiseren, verloor hun neus sterk aan sociaal belang, omdat ruiken alleen nuttig is als je met kleine aantallen individuen te maken hebt. De Amerikaanse zakelijke energie angst voor China kun je bijvoorbeeld niet ruiken. Daardoor raakte het menselijke reukvermogen een beetje in onbruik. Hersengebieden die tienduizenden jaren geleden waarschijnlijk iets met geur deden, kregen andere, dringender taken, zoals lezen, wiskunde en abstract redeneren. Het systeem vindt het belangrijker dat onze neuronen allerlei vergelijkingen oplossen dan dat ze de buren ruiken.

Genetische vatbaarheid

Gerelateerde afbeelding

De Google Baseline Study is een nog ambitieuzer project. Google is van plan een kolossale database van de menselijke gezondheid te maken om tot een profiel van ‘perfecte gezondheid’ te komen. Door het oppikken van zelfs de kleinste afwijkingen van dit ‘baseline’-profiel kan het mensen hopelijk waarschuwen voor ontluikende gezondheidsproblemen, zoals kanker, als die nog in de kiem gesmoord kunnen worden. De Baseline Study is gekoppeld aan een complete productlijn onder zakelijke energie vergelijken de naam Google Fit, die geïntegreerd zal worden in draagbare producten als kleding, armbanden, schoenen en brillen. Het idee hierachter is dat Google Fit-producten een oneindige stroom biometrische gegevens voor de Baseline Study kunnen leveren.30 Maar bedrijven als Google willen veel verder gaan dan draagbare monitoren. De markt voor DNA-testen rijst momenteel de pan uit. Een van de marktleiders is 23andMe, een besloten vennootschap die is opgericht door Anne Wojcicki, de ex-vrouw van Sergey Erin, die weer een van de oprichters van Google is. De naam ’23andMe’ verwijst naar de 23 chromosoomparen die het menselijk genoom coderen en de boodschap is dat mijn chromosomen een heel bijzondere relatie met mij hebben. Wie kan doorgronden wat je chromosomen zeggen, kan je dingen over jezelf vertellen die je zelf nooit hebt geweten. Als je wilt weten wat voor dingen dat zijn, hoef je 23andMe alleen maar zakelijke energie  een luttele 99 dollar te betalen, dan sturen ze je een pakketje met een buisje erin. Je spuugt in het buisje, verzegelt het en stuurt het per post naar Mountain View, Californië, Verenigde Staten. Daar wordt het DNA in je speeksel gelezen en je ontvangt de uitslag via internet. Je krijgt een lijst met mogelijke gevaren voor je gezondheid en je genetische vatbaarheid voor meer dan negentig eigenschappen en aandoeningen, van kaalheid tot blindheid. ‘Ken uzelve’ is nog nooit zo makkelijk en goedkoop geweest. Aangezien het allemaal is gebaseerd op statistieken is de omvang van de database van het bedrijf cruciaal voor het doen van accurate voorspellingen. Het eerste bedrijf dat een gigantische genetische database opzet, zal zijn klanten dus de beste voorspellingen kunnen bieden en kan de markt gaan beheersen. Amerikaanse biotechbedrijven maken zich steeds meer zorgen dat China de genetische markt moeiteloos zal kunnen inpikken, omdat de privacywetgeving in de vs zo streng is, terwijl China bijzonder luchthartig omspringt met de individuele privacy.

De thermodynamica

Gerelateerde afbeelding

Ze kunnen me onderwijzen in de thermodynamica of de geometrie op een manier die past bij mijn persoonlijkheidstype, zelfs als die specifieke methode bij 99 procent van de andere pupillen niet aanslaat. En die digitale leraren zullen nooit hun geduld verliezen, nooit tegen me schreeuwen en nooit in staking gaan. Het is alleen nog onduidelijk waar ik in hemelsnaam thermodynamica of geometrie voor nodig zal hebben in een wereld met zulke intelligente computerprogramma’s.7 Zelfs artsen kunnen ten prooi vallen aan algoritmen. De zakelijke energie vergelijken eerste en belangrijkste taak van de meeste artsen is een correcte diagnose stellen en de best mogelijke behandeling voorstellen. Als ik over koorts en diarree klaag, zou ik bijvoorbeeld voedselvergiftiging kunnen hebben. Aan de andere kant kunnen die symptomen ook het gevolg zijn van buikgriep, cholera, dysenterie, malaria, kanker of een onbekende nieuwe ziekte. Mijn arts heeft maar een paar minuten om de juiste diagnose te stellen, want dat is alle tijd die mijn zorgverzekeraar vergoedt. Dat is hoogstens genoeg voor een paar vragen en misschien een kort medisch onderzoekje. Vervolgens legt de arts dit kleine beetje informatie naast mijn medische geschiedenis en raadpleegt hij de uitgebreide wereld van de menselijke aandoeningen. Maar helaas, zelfs de meest toegewijde arts kan zich niet al mijn vroegere kwalen en consulten herinneren. En geen enkele dokter kan op de zakelijke energie hoogte zijn van alle ziekten en medicijnen en hij kan ook niet alle nieuwe artikelen in alle medische tijdschriften lezen. Bovendien heeft de arts in kwestie ook wel eens honger, of is hij misschien zelfs ziek, wat zijn oordeel beïnvloedt. Geen wonder dat artsen soms foute diagnoses stellen of minder optimale behandelingen adviseren. Vergelijk dat nu eens met de wereldberoemde Watson van IBM, een systeem voor kunstmatige intelligentie dat in 2011 de televisiequiz Jeopardy! won en daarbij voormalige menselijke winnaars versloeg. Watson wordt momenteel klaargestoomd voor serieuzere arbeid, met name het diagnosticeren van ziekten. Een kunstmatige intelligentie als Watson heeft enorme potentiële voordelen boven menselijke artsen. Ten eerste kan een AI informatie over alle bekende ziekten en medicijnen uit de geschiedenis in haar databanken opslaan. Ze kan die databanken dagelijks updaten, niet alleen met de bevindingen uit nieuw onderzoek, maar ook met medische statistieken uit alle gelinkte artsenpraktijken en ziekenhuizen ter wereld.

Transcraniële stimulatoren

Gerelateerde afbeelding

In 2016 staan transcraniële stimulatoren nog in de kinderschoenen en het is onduidelijk of en wanneer ze tot volle wasdom zullen komen. Tot dusver zorgen ze maar korte tijd voor versterkte vermogens en Sally Adees twintig minuten durende ervaring zou wel eens een enorme uitzondering kunnen zijn (of misschien zelfs een gevolg van het beruchte placebo-effect). De meeste gepubliceerde onderzoeken over transcraniele stimulatoren zijn gebaseerd op bijzonder kleine groepen mensen die onder bijzondere omstandigheden werken en de langetermijneffecten en -gevaren zijn volstrekt onbekend. Maar als deze technologie geperfectioneerd kan worden of als er een andere methode wordt gevonden om de winkel huren eindhoven elektrische patronen in het brein te manipuleren, wat zou dat dan betekenen voor mensen en hun samenleving? Het zou heel goed kunnen dat mensen de elektrische circuits in hun hersenen niet alleen gaan manipuleren om bedrevener te worden in het afschieten van terroristen, maar ook voor veel minder verheven liberale doeleinden, namelijk om efficiënter te kunnen studeren en werken, voor gebruik in games en hobby’s en om zich beter te kunnen richten op dingen die ze op zeker moment interesseren, of dat nu wiskunde is of voetbal. Als deze vormen van manipulatie gewoon worden, is het alleen wel zo dat de zogenaamde vrije wil van klanten gewoon het nieuwste product wordt dat je kunt kopen. Je wilt piano leren spelen, maar als het tijd wordt om te oefenen, ga je liever tv-kijken? Geen probleem: zet gewoon een helm op, installeer de winkel huren amsterdam juiste software en je krijgt een onbedwingbaar verlangen om piano te gaan spelen. Daar valt in principe tegen in te brengen dat het vermogen om de stemmen in je hoofd weg te werken of te versterken je vrije wil juist versterkt in plaats van ondermijnt. In de huidige toestand lukt het door afleidingen van buitenaf vaak niet om je dierbaarste, meest authentieke verlangens te realiseren. Met behulp van de aandachtshelm en aanverwante apparaten kun je de vreemde stemmen van ouders, priesters, spindoctors, adverteerders en buren makkelijker het zwijgen opleggen en je richten op wat jij wilt. Maar zoals we verderop zullen zien is het idee dat je een uniek zelf hebt en dat je je eigen authentieke verlangen dus kunt onderscheiden van vreemde stemmen alleen maar de zoveelste liberale mythe, die is ontmaskerd door recent wetenschappelijk onderzoek.

Zelfonderzoek

Gerelateerde afbeelding

Daarom zijn socialisten tegen zelfonderzoek en voor het vestigen van sterke collectieve instellingen – zoals socialistische partijen en vakbonden – die de wereld voor ons moeten ontcijferen. In de liberale politiek heeft de kiezer altijd gelijk en in liberale economieën is de klant koning, maar in de socialistische politiek weet de partij het beste wat goed voor ons is en in de socialistische economie heeft de vakbond altijd gelijk. Gezag en zingeving vloeien nog steeds voort uit menselijke ervaringen – de partij en de vakbond bestaan uit mensen en werken aan het verminderen van menselijke ellende -maar individuen moeten naar de partij en de vakbond luisteren, niet naar hun persoonlijke kantoorruimte huren eindhoven gevoelens.
Het evolutionair humanisme heeft een andere oplossing voor het probleem van conflicterende menselijke ervaringen. Het wortelt diep in de stevige ondergrond van de darwinistische evolutietheorie en verklaart daaruit dat conflicten positief zijn in plaats van negatief. Het conflict is de ruwe grondstof van de natuurlijke selectie, die de evolutie vooruithelpt. Sommige mensen zijn simpelweg superieur aan andere en als menselijke belevingswerelden ergens botsen, moeten de sterksten over de zwakkeren heen walsen. Dezelfde logica die mensen ertoe drijft om wilde wolven uit te roeien en gewetenloos tamme schapen te exploiteren is tevens een mandaat voor het onderdrukken van inferieure mensen door hun superieuren. Het is prima dat Europeanen Afrikanen onderwerpen en dat slimme zakenlieden domme sukkels failliet laten gaan. Als we deze evolutionaire logica volgen, zal de mensheid stukje bij beetje sterker en beter worden, en zullen er uiteindelijk supermensen ontstaan. De evolutie is niet opgehouden bij Homo sapiens, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar als we de sterksten castreren in naam van de kantoorruimte huren amsterdam mensenrechten of de gelijkheid, zal dat de opkomst van de supermens tegenwerken en misschien zelfs leiden tot de degeneratie en het uitsterven van Homo sapiens. Wie zijn die superieure mensen die de komst van de supermens inluiden? Dat kunnen hele rassen zijn, specifieke stammen of uitzonderlijke geniale individuen. Wie ze ook zijn, wat ze superieur maakt is dat ze betere vermogens hebben, die zich manifesteren in het scheppen van nieuwe kennis, geavanceerdere technologie, rijkere gemeenschappen of mooiere kunst. De beleving van een Einstein of een Beethoven is veel meer waard dan die van een nutteloze zatlap en het is belachelijk om ze als gelijkwaardig te behandelen. Voor naties geldt hetzelfde. Als een bepaalde natie constant vooraan heeft gelopen in de menselijke vooruitgang, dan moeten we die superieur achten aan andere naties die weinig of niets hebben bijgedragen aan de evolutie van de mens.

De slechte gevoelens

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dit verklaart voor een deel de veranderende kijk op het huwelijk. In de middeleeuwen werd het huwelijk beschouwd als een door God gegeven sacrament en God machtigde vaders ook om hun kinderen uit te huwelijken volgens hun eigen wensen en belangen. Een buitenechtelijke affaire was dus schaamteloze rebellie tegen het goddelijke én het ouderlijke gezag. Het was een doodzonde, wat de hoofdrolspelers er zelf ook voor gedachten of gevoelens bij hadden. Tegenwoordig trouwen kantoorruimte huren utrecht mensen uit liefde en ontleent deze verbintenis haar waarde aan hun persoonlijke gevoel. Maar als precies dezelfde gevoelens die je ooit in de armen van een man dreven je nu in de armen van een ander drijven, wat is daar dan mis mee? Als een buitenechtelijke verhouding een uitlaatklep kan zijn voor emotionele en seksuele verlangens waaraan je huwelijkspartner na twintig jaar niet meer kan voldoen en als je nieuwe minnaar lief en hartstochtelijk is en al je behoeften aanvoelt, waarom zou je daar dan niet van genieten? Maar wacht eens even, zeg je nu misschien. We kunnen de gevoelens van de andere betrokken partijen niet zomaar negeren. De vrouw en haar minnaar vinden het misschien heerlijk om in elkaars armen te liggen, maar als hun echtgenoten erachter komen, zal iedereen zich waarschijnlijk een tijdlang behoorlijk ellendig voelen. En als het tot een scheiding leidt, kunnen hun kinderen nog tientallen jaren last hebben van de emotionele littekens. Zelfs als de affaire nooit uitkomt, veroorzaakt het een hoop spanning om alles geheim te houden en er kan steeds meer afstand en ontevredenheid ontstaan. De interessantste ethische discussies gaan over situaties als buitenechtelijke verhoudingen, waarin kantoorruimte huren rotterdam menselijke gevoelens met elkaar botsen. Wat gebeurt er als een en dezelfde handeling de één een goed gevoel geeft en de ander een slecht gevoel? Hoe wegen we die gevoelens tegen elkaar af? Tellen de goede gevoelens van het tweetal dat de verhouding heeft zwaarder dan de slechte gevoelens van hun echtgenoten en kinderen? Het maakt niet uit wat je van deze specifieke kwestie vindt. Het is veel belangrijker om te begrijpen wat voor soort argumenten beide partijen inzetten. Moderne mensen hebben verschillende ideeën over buitenechtelijke verhoudingen, maar wat hun standpunt ook is, ze neigen er allemaal toe om dat te rechtvaardigen aan de hand van menselijke gevoelens en doen geen beroep op heilige geschriften en goddelijke geboden. Het humanisme heeft ons geleerd dat iets alleen maar slecht kan zijn als iemand zich er slecht bij kan voelen.

Voor eeuwig verdoemd

Gerelateerde afbeelding

Als je zondigde en bang was dat je voor eeuwig verdoemd zou zijn, hoefde je alleen maar je portemonnee te trekken om een aflaat te kopen. Begin zestiende eeuw had de kerk professionele aflaatpredikers in dienst die stad en land afgingen om aflaten te verkopen tegen vaste prijzen. Wil je een inreisvisum voor de hemel? Tien gouden munten. Wil je je dode opa Heinz en oma Gertrud daar ook hebben? Geen probleem, maar dat kost je dan dertig munten. De beroemdste aflaatprediker, de dominicaner priester Johann Tetzel, zei naar verluidt: zodra de munt in de geldkist rinkelt, vliegt de ziel van het vagevuur naar de hemel.
Hoe meer Luther erover nadacht, hoe meer hij ging twijfelen aan deze deal en de kerk die kantoor huren utrecht hem aanbood. Je kunt verlossing niet zomaar kopen. De paus kon onmogelijk het gezag hebben om mensen hun zonden te vergeven en de hemelpoort voor ze te openen. Volgens de protestantse overlevering liep Luther op 31 oktober 1517 naar de Allerheiligenkerk in Wittenberg met een uitvoerig document, een hamer en wat spijkers. Het document bevatte 95 stellingen tegen de heersende religieuze praktijken, waaronder de verkoop van aflaten. Luther spijkerde ze aan de deur en luidde daarmee de protestantse reformatie in, waarbij alle christenen die werkelijk in verlossing geïnteresseerd waren werden opgeroepen in opstand te komen tegen het gezag van de paus en op zoek te gaan naar andere wegen naar de hemel. Vanuit historisch perspectief heeft de spirituele reis altijd iets tragisch, want het is een eenzame weg die individueel wordt afgelegd, en niet met de hele samenleving. Menselijke samenwerking vereist stevige antwoorden in plaats van vragen en mensen die ingaan tegen krachteloze religieuze structuren vervangen die uiteindelijk vaak door nieuwe structuren. Dat gebeurde met de dualisten; hun spirituele reizen mondden uit in een nieuw religieus bestel. Het gebeurde met Martin Luther, die eerst de wetten, instituten en rituelen van de katholieke kerk verwierp en vervolgens nieuwe wetboeken schreef, nieuwe  kantoor huren rotterdam instituten vestigde en nieuwe ceremonieën bedacht. Het gebeurde zelfs met Boeddha en Jezus, die met hun onverzettelijke zoektocht naar de waarheid de wetten, rituelen en structuren van het traditionele hindoeïsme en judaïsme ondermijnden. Maar uiteindelijk zijn er in hun naam meer wetten, meer rituelen en meer structuren gecreëerd dan in naam van wie dan ook.

Jagers-verzamelaars

Gerelateerde afbeelding

Jagers-verzamelaars klommen de hele dag in bomen, ze zochten paddenstoelen en ze joegen achter everzwijnen en konijnen aan. Hun dagelijkse realiteit bestond uit bomen, paddenstoelen, everzwijnen en konijnen. Boeren werkten de hele dag op het land. Ze ploegden, oogstten, maalden graan en verzorgden hun vee. Hun dagelijkse realiteit was het gevoel van modderige aarde onder blote voeten, de geur van ossen die de ploeg trokken en de smaak van warm brood dat net uit de oven kwam. Maar klerken in het oude Egypte brachten het grootste deel van hun tijd door met lezen, schrijven en rekenen. Hun dagelijkse realiteit bestond uit strepen inkt op papyrusrollen, die aangaven van wie welke akker was, hoeveel een os kostte en hoeveel belasting de boeren jaarlijks moesten betalen. Een klerk kon met één pennenstreek het lot van een heel dorp bezegelen. De overgrote meerderheid van de mensen bleef tot aan de moderne kantoor huren eindhoven tijd analfabeet, maar de o zo belangrijke administrateurs zagen de realiteit in toenemende mate door het medium van geschreven tekst. Voor deze geletterde elite -in het oude Egypte of in het twintigste-eeuwse Europa -was alles wat op papier stond minstens zo echt als bomen, ossen en mensen. In het voorjaar van 1940, toen de nazi’s Frankrijk binnenvielen vanuit het noorden, probeerde een groot deel van de Joodse bevolking het land te ontvluchten via het zuiden. Om de grens over te komen kantoor huren amsterdam hadden ze visa voor Spanje en Portugal nodig en tienduizenden Joden bestormden, samen met een stroom andere vluchtelingen, het Portugese consulaat in Bordeaux in een wanhopige poging om zo’n levensreddend stukje papier te bemachtigen. De Portugese overheid verbood haar consuls in Frankrijk om visa te verlenen zonder speciale toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar de consul in Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, besloot dat bevel naast zich neer te leggen, waarmee hij een diplomatieke carrière van dertig jaar in de waagschaal stelde. Terwijl de Duitse tanks Bordeaux al naderden, werkten De Sousa Mendes en zijn team tien dagen en nachten door, bijna zonder te slapen, om maar zo veel mogelijk visa uit te schrijven en papieren te stempelen. De Sousa Mendes verleende duizenden visa voordat hij van pure uitputting omviel.

De Roemeense revolutie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ten tweede begon de communistische partij zelf uiteen te vallen in twee rivaliserende kampen. Het gematigde deel wilde Ceau§escu afzetten en hervormingen doorvoeren voor het te laat was. Ten derde gaf Ceau§escu, die de demonstratie in Boekarest zelf had georganiseerd en alles live liet uitzenden, de revolutionairen de perfecte kans om erachter te komen hoe machtig ze waren, zodat ze tegen hem in opstand konden komen. Hoe kun je een revolutie sneller verspreiden dan door het hele gebeuren op tv te vertonen? Maar toen de macht uit de handen van de onhandige organisator op het balkon glipte, ging die niet naar de mensenmassa’s op het plein. Hoe talrijk en enthousiast die ook waren, ze konden zelf niets organiseren. Daardoor ging de macht, net als in Rusland in i917, naar een klein kantoor huren utrecht groepje politieke spelers wier enige voordeel hun organisatietalent was. De Roemeense revolutie werd gekaapt door een zogenoemd Nationaal Reddingsfront, dat in feite een rookgordijn was voor de gematigde vleugel van de communistische partij. Het Front had geen echte band met de demonstrerende menigte. Het werd bemand door partijfunctionarissen uit de middelste echelons en voorgezeten door Ion Iliescu, een voormalig lid van het centraal comité van de communistische partij en voormalig hoofd van de propaganda-afdeling. Iliescu en zijn kameraden in het Nationaal Reddingsfront doopten zichzelf om tot democratische politici, verklaarden voor elke beschikbare microfoon dat zij de leiders van de revolutie waren en gebruikten hun jarenlange ervaring en hun eigen vriendjesnetwerk om het land in handen te krijgen en alles van enige waarde in eigen zak te steken. In het communistische Roemenië was bijna alles staatseigendom. Het kantoor huren rotterdam democratische Roemenië sloeg razendsnel aan het privatiseren en verkocht zijn bezittingen tegen spotprijzen aan de ex-communisten, die als enigen doorhadden wat er gaande was en elkaars beurzen spekten. Staatsbedrijven die nationale infrastructuren en natuurlijke rijkdommen in handen hadden werden tegen afbraakprijzen verkocht aan voormalige communistische functionarissen, terwijl de voetsoldaten van de partij huizen en appartementen kochten voor bijna niets.