De ambitieuze doelstelling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het tweede belangrijke aspect van dit model van strategievorming is het gegeven dat er gestreefd wordt naar een expliciete mismatch tussen de aspiraties van de onderneming en de toereikendheid van de middelen om het aspiratieniveau te realiseren. Dit wordt aangeduid met ‘Strategy as Stretch’. Terwijl het bij de strategie intent gaat om de obsessie heeft strategy as stretch meer betrekking op het ambitieuze niveau van de obsessie. De opvatting van strategy as stretch is een van de wezenlijkste veranderingen ten opzichte van de klassieke benadering van strategisch management. Prahalad en Hamel stellen dat ondernemingen die louter en alleen streven naar evenwicht vergaderruimte den haag tussen de omgeving en de onderneming, slechts marginale veranderingen kennen. Het resultaat van het traditionele concept van strategisch management is een ‘Status Quo’ -onderneming. Alleen door het bewust creĆ«ren van een gap wordt de onderneming uitgedaagd al zijn creativiteit aan te wenden, doorslaggevende innovaties door te voeren en vitale veranderingen af te dwingen. Van groot belang is dat dwars door de gehele organisatie iedereen hiervan overtuigd moet zijn en er een ‘winnaarsmentaliteit’ heerst.
De ambitieuze doelstelling kan alleen worden gerealiseerd door: A het productiever aanwenden van de beschikbare middelen (resource leverage); B inventiever te zijn dan concurrentie (competitive innovation); C de onderneming niet te zien als een portfolio van product/markt-combinaties, maar als een portfolio van care competences, die moeten worden uitgebouwd.
Deze drie methoden worden vervolgens toegelicht.
A Het productiever aanwenden van beschikbare middelen (resource leverage) Als de beschikbare middelen ontoereikend zijn om de ambitieuze doelstelling te realiseren, zullen de beschikbare middelen veel productiever moeten worden aangewend. Enkele methoden om de middelen productiever te benutten zijn:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *