Een viertal opties

Gerelateerde afbeelding

Met betrekking tot het personeel is in principe een viertal opties aan te geven: • herplaatsing binnen de organisatie, waarbij herplaatsing op hetzelfde niveau een belangrijk element is; • herplaatsing bij een nieuwe werkgever; de functie die wordt aangeboden moet in principe van een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenniveau zijn; • vrijwillige beëindiging van het dienstverband; het natuurlijk verloop is het doel bij deze optie; de vorm waarin deze optie gegoten wordt kan behoorlijk flexplek huren utrecht verschillend zijn: van een ‘oprotpremie’ tot een ‘starterspremie’; • onvrijwillige beëindiging van het dienstverband De werkgever kan hierbij kan tevens gebruik maken van een eenmalige uitkering, om zijn verplichtingen af te kopen.
Naast deze opties kan de werkgever ook instrumenten inzetten als outplacement en een vacaturebank. Methoden die gebruikt worden bij het vaststellen wie bij een personeelsinkrimping weg moet, zijn in figuur io. 7 weergegeven.
Uit het voorgaande is gebleken dat er veel veranderingen op organisaties afkomen. Deze veranderingen kunnen van technologische, economische en/of sociale aard zijn. Op deze veranderingen dient een organisatie adequaat te reageren, wil de organisatie in de toekomst haar continuïteit veilig stellen. De kernvraag is hoe flexplek huren rotterdam organisaties zo ingericht/ ingesteld kunnen zijn dat ze niet alleen maar bijblijven, maar vooral vooruitlopen op veranderingen in hun omgeving. Het gaat om het vermogen van organisaties zich blijvend te veranderen: het lerende vermogen van organisaties. Dit lerend vermogen is een van de meest kritische factoren van organisaties om in de toekomst te kunnen overleven. Lerende organisaties zijn organisaties die niet alleen in staat zijn om te leren, maar ook in staat zijn om te leren leren.17 Anders gezegd: lerende organisaties hebben niet alleen het vermogen bekwaam te worden, maar dat ook te blijven. Zo omschreven heeft het leren van organisaties tot gevolg dat het organisatiegedrag verandert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *