Kerntaken managementproces

Gerelateerde afbeelding

In het managementproces ofwel het proces van leidinggeven en organiseren worden bij nadere uitwerking twee kerntaken onderscheiden, namelijk de constituerende taak en de dirigerende taak van de leiding. Deze taken kenmerken zich door bevoegdheid tot het nemen van kantoor huren utrecht beslissingen en het nemen van initiatief.
Constituerende taken constitueren Constitueren is het scheppen van een kader waarbinnen de daadwerkelijke uitvoering kan plaatsvinden. Constituerende taken zijn onder andere het vaststellen van de doeleinden die door een organisatie of door een afdeling bereikt moeten worden, het aangeven van de algemene beleidslijnen, het maken van een beleidsplan en de daar bijbehorende kantoor huren eindhoven actieplannen en procedures om de plannen op korte, middellange en langere termijn te kunnen realiseren. Naast het aangeven van de doeleinden behoort ook het scheppen van de voorwaarden om deze doeleinden te kunnen bereiken tot de constituerende taak, zoals het opbouwen van de organisatiestructuur, het maken van een functie- en taakverdeling, het verdelen van kantoor huren rotterdam beslissingsbevoegdheden over afdelingen en functionarissen, het vaststellen van procedures en het voorzien in de nodige communicatiekanalen en overleg- en inspraakorganen.
Samenvattend kunnen we stellen dat constituerende taken betrekking kantoor huren amsterdam hebben op het vooruitzien, plannen en organiseren. In termen van Fayol zijn dit dus de eerste twee elementen: beleid bepalen (doelen stellen en plannen maken); organisatie opbouwen (organiseren).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *