Leeftijdsopbouw van een organisatie

Gerelateerde afbeelding
De meeste organisaties hebben een onevenwichtige leeftijdsopbouw onevenwichtige leeftijdsopbouw van hun personeelsbestand. Dit kan onder meer worden verklaard uit de leeftijd van de organisatie, het aanname- en uitstroombeleid, de beloningsstructuur en de wetgeving met betrekking tot afvloeiing, en vervroegde uittredingsregelingen (vuT).
Zo heeft bijvoorbeeld de relatief ‘jonge’ automatiseringsbranche een ‘jong’ personeelsbestand. Daarentegen werken in het onderwijs veel oudere docenten. Dit komt omdat bij het teruglopen van het aantal leerlingen, docenten met het kortste dienstverband (jongeren) het eerste moeten afvloeien.
Door demografische factoren stijgt in veel organisaties de gemiddelde leeftijd van het personeel. Dit neemt nog verder toe doordat er minder medewerkers arbeidsongeschikt worden verklaard en de vervroegde uittredingsregelingen in veel organisaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschaft.
De consequenties hiervan zijn dat organisaties meer aandacht zullen moeten gaan schenken aan een personeelsbeleid dat is afgestemd op de ouder wordende werknemer. Uit een in Nederland uitgevoerd onderzoek11 blijkt dat het belang van functies voor 40-plussers door het management hoog wordt ingeschat. Echter de kans voor het opdoen kantoor huren utrecht van nieuwe deskundigheden en de kans op doorstroming ontbreekt bij 60 tot 70 procent van deze medewerkers van middelbare leeftijd. Ongeveer 55 procent van deze groep heeft in het onderzoek te kennen gegeven dat ze de afgelopen vijf jaar geen opleidingen en trainingen meer hebben gevolgd op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Aangezien deze groep personeelsleden het hart van de organisatie vormt en nog zeker vijftien tot twintig jaar voor de boeg heeft, zal een activerend Human Resource Management-beleid van eminent belang zijn.
De mogelijkheden liggen op het vlak van opleiding, goede coaching, stimuleren van doorstroming, en aanbieden van flexibele vormen van pensionering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *