Legitieme sanctiemogelijkheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast gezag in de betekenis vanNaast gezag in de betekenis van formele bevoegdheid is het hebben van prestige van betekenis. Gezag in de betekenis kantoor huren utrecht van persoonlijk prestige is uiteraard van belang voor effectieve machtsuitoefening en de mate van acceptatie door anderen. Het hebben van prestige betekent dat medewerkers in een werksituatie bereid zijn spontaan mee te werken en zonder tegenwerpingen de uitgeoefende leiding accepteren (zonder dat men met de in de formele bevoegdheden verankerde legitieme sanctiemogelijkheden hoeft te schermen). Om begripsverwarring te kantoor huren eindhoven voorkomen is het wellicht goed niet van ‘gezag’, maar van
‘positionele macht’ (formele bevoegdheid) en ‘persoonlijke macht’ (persoonlijk prestige) te spreken. Een persoon heeft macht indien hij/zij over de middelen en eigenschappen beschikt waarmee hij van anderen iets gedaan kan krijgen dat dezen anders mogelijk niet zouden doen, of waarmee hij in elk geval anderen in hun gedrag kan be├»nvloeden. Van machtsuitoefening is sprake indien iemand van zijn macht gebruikmaakt en zijn invloed (onder andere door communicatie) in kantoor huren rotterdam het gedrag en in opvattingen en meningen van anderen merkbaar is. Dit alles betekent dat de invloed die een manager kan uitoefenen, voor een deel afhangt van de bereidheid van anderen om naar hem te luisteren. Beschikt een manager over weinig of geen prestige dan zal het simpele gegeven dat hij tot de gemiddelde gezagsdragers behoort, onvoldoende blijken te zijn om de gang van zaken binnen de organisatie daadwerkelijk te bepalen. Daar komt tevens bij dat, onder andere door een relatief hoog ontwikkelingsniveau van de werknemer, een andere kijk is ontstaan op de factor arbeid. Steeds minder aanvaard is een machtsuitoefening die slechts gebaseerd is op eigendom van productiemiddelen. Werkelijke invloed dient te steunen op bekwaamheid en moet als zinvol en in verband met de taak worden ervaren. Men is het er dan ook vaak niet mee eens dat een onderneming kantoor huren amsterdam gesloten wordt, omdat men de eigen behoefte aan bestaanszekerheid even zwaar laat tellen als rentabiliteitsmotieven. is het hebben van prestige van betekenis. Gezag in de betekenis van persoonlijk prestige is uiteraard van belang voor effectieve machtsuitoefening en de mate van acceptatie door anderen. Het hebben van prestige betekent dat medewerkers in een werksituatie bereid zijn spontaan mee te werken en zonder tegenwerpingen de uitgeoefende leiding accepteren (zonder dat men met de in de formele bevoegdheden verankerde legitieme sanctiemogelijkheden hoeft te schermen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *