Procesmatig

Gerelateerde afbeelding

Onder plan wordt in dit verband verstaan het formuleren van een beleid en het vertalen van dit beleid in een werkplan met operationele doelstellingen. ‘Doe’ heeft betrekking op de uitvoering van het plan. Vervolgens worden de resultaten vergeleken met de ‘check’ of controlepunten. De redenen voor een eventuele afwijking moeten worden achterhaald en ten slotte worden nieuwe standaarden vastgesteld, de analysefase.  De statisticus Philip Crosby is de ‘jongste’ Amerikaanse kwaliteitsgoeroe en president van een van ’s werelds grootste adviesbureaus op het gebied van kwaliteitsbeheer, Crosby Associates. Het basiskwaliteitsconceptv an Cros by heeft de hierna volgende uitgangspunten.
Het werk verloopt procesmatig Al het werk kan worden opgevat als een proces. Iedere  flexplek huren utrecht taak bestaat uit een serie activiteiten die een resultaat opleveren. Dit resultaat moet tegemoet komen aan de eisen en verlangens van de klanten/afnemers.
2 Het kwaliteitsproces kent vier pijlers die de leidraad vormen voor het uitvoeren, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen Zij geven antwoord op de volgende vragen: a Wat is de definitie van kwaliteit?  De pijlers van kwaliteit zijn de volgende: kwaliteit a De definitie van kwaliteit Crosby verstaat onder kwaliteit ‘het voldoen aan de vereisten’. Indien hier niet aan wordt voldaan is er sprake van een ‘niet-voldoen-situatie’. b Het systeem van kwaliteit Om aan de vereisten van kwaliteit te kunnen voldoen zullen de bedrijfsprocessen alsmede de voortgebrachte producten en diensten moeten worden gecontroleerd en beoordeeld. Het systeem van kwaliteitsbeheersing en -verbetering is gebaseerd op pre- preventie ven tie. Bijvoorbeeld het periodiek onderhouden van machines. c De prestatienorm Er zal een norm moeten worden vastgesteld om de flexplek huren rotterdam prestaties mee te vergelijken. Indien we kwaliteit willen leveren zullen we moeten voldoen aan de vereisten van de klant. Het niet-voldoen is dus onaanvaardbaar. Hieruit kan worden afgeleid dat de prestatienorm prestatienorm ‘nul fouten’ ‘nul fouten’ is. Dit is een houding, een vastbeslotenheid om aan de vereisten van de klant te voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *