Stadium 4: expansie

Gerelateerde afbeelding

Stadium 4: expansie Cruciaal in dit stadium zijn het vinden en het verkrijgen van de financiële middelen voor het verwezenlijken van een snelle groei. De voornaamste problemen hebben dan ook betrekking op de volgende onderwerpen: Delegatie. Kan de eigenaar een bepaalde hoeveelheid taken (plus de bijbehorende verantwoordelijkheden) aan kantoorruimte huren utrecht anderen delegeren, teneinde de doelmatigheid van het management van zijn snelgroeiende en steeds complexer wordende onderneming te verbeteren! En zo ja, kan er dan sprake zijn van werkelijke delegatie, waarbij de verrichtingen van managers gecontroleerd worden en de ogen niet worden gesloten voor eventuele fouten! Of zal het, zoals zo vaak het geval is, een kantoorruimte huren eindhoven kwestie zijn van terugtreding door de eigenaar? Liquiditeit. Is de liquiditeit voldoende om tegemoet te kunnen komen aan de zware financiële eisen die een groeiproces aan het bedrijf zal stellen (vaak houdt dit in dat de eigenaar moet accepteren dat het vreemde kapitaal het eigen vermogen aanzienlijk overtreft) en wordt de cashflow niet aangetast door onvoldoende controle op de uitgaven of onverstandige kantoorruimte huren rotterdam investeringen als gevolg van het ongeduld van de eigenaar?
De organisatie wordt op den duur verder gedecentraliseerd en, in ieder geval voor een deel, opgesplitst in afdelingen, meestal op het gebied van de verkoop en de productie. De managers op de sleutelposities dienen zeer bekwaam te zijn in het leiden van een groeiende en complexe bedrijfsorganisatie. De systemen worden onder druk van de groei steeds verfijnder en uitgebreider. Er wordt zowel aan afdelingsplanning als aan strategische planspeciafisren ning gedaan, onder leiding van specialisten op deze gebieden. Hoewel de band tussen de eigenaar en het bedrijf losser wordt, wordt het bedrijf dikwijls nog steeds door de eigenaar gedomineerd als gevolg van diens aanwezigheid en de omvang van zijn aandelenbezit. Dit stadium betekent een keerpunt voor de onderneming. Als de kantoorruimte huren amsterdam eigenaar is opgewassen tegen de eisen die de expansie aan hem stelt, zowel op het vlak van de financiën als op het vlak van het management, kan het bedrijf uitgroeien tot een grote onderneming. Is hij echter niet tegen die taak opgewassen, dan kan de onderneming – als de eigenaar zijn beperkingen tenminste tijdig onder ogen ziet – meestal met winst verkocht worden. Maar al te vaak zien we dat de eigenaren er wel in slagen het successtadium te bereiken, maar dat ze vervolgens falen in stadium 4, hetzij omdat ze te snel willen groeien en daardoor in almachtigheidssyndroom financiële moeilijkheden komen (het almachtigheidssyndroom), hetzij omdat ze niet in staat zijn om op de voor het goed functioneren van het bedrijf vereiste wijze te delegeren afwerendheidssyndroom (het alwetendheidssyndroom). Het is natuurlijk mogelijk dat de onderneming dit door snelle groei gekenmerkte stadium doorloopt zonder het oorspronkelijke management. Vaak wordt de ondernemer die het bedrijf heeft opgericht en tot het successtadium heeft gebracht, al of niet tegen zijn wil, door toedoen van de investeerders of crediteuren van het bedrijf vervangen. Als de expansieplannen niet slagen, kan de strategie soms nog zodanig gewijzigd worden dat het bedrijf kan blijven voortbestaan als een succesvolle, evenwichtige en toch nog omvangrijk onderneming. In andere gevallen zal het bedrijf echter terugvallen naar stadium 3 of, als de problemen erg diepgaand zijn, terechtkomen in het overlevingsstadium of zelfs failliet gaan. Hoge rentetarieven en een instabiele economische situatie hebben ervoor gezorgd dat deze laatste twee mogelijkheden in het begin van de jaren tachtig maar al te vaak werkelijkheid werden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *