‘Statement of Objections’

Gerelateerde afbeelding

Wanneer is een fusie toegestaan? Op het moment dat ondernemingen hun fusieplan wereldkundig maken, is er achter de schermen vaak al veel werk verzet. Bij een aanmelding moeten bedrijven een doortimmerd dossier inleveren. In een enkel geval leidt het voorwerk er zelfs toe dat fusieplannen al bij voorbaat sneuvelen. Na de aanmelding gaat de fusieautoriteit (van de Europese Commissie) aan de slag. In vier weken moet het team, bestaande uit drie of vier ambtenaren, een eerste beoordeling klaar hebben. De fuserende bedrijven moeten informatie leveren. Concurrenten, afnemers en leveranciers vullen lange vragenlijsten in. De controleurs toetsen flexplek rotterdam de economische gegevens op hun betrouwbaarheid. Bij het vermoeden dat een fusie leidt tot een dominante marktpositie, stelt het team van de Europese Commissie of de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een nader onderzoek in. Na anderhalve maand leidt dit tot een ‘Statement of Objections’. De gedaagde partijen en belanghebbenden hebben nog een keer de kans te reageren op dit document. Doorgaans verschijnen de partijen op een hoorzitting. Op de achtergrond zijn dan inmiddels de onderhandelingen gaande over de voorwaarden waaronder de fusie alsnog tot stand kan komen. Het resultaat van de gesprekken gaat in Brussel tenslotte nog ter goedkeuring naar het college van twintig Europese Commissarissen. In Nederland beslist de NMa zelf. Zij hakken de knoop door. Vijf (in Nederland vier) maanden na de aanmelding is het besluit definitief.
Bron: Elsevler, mei 1998
138
fusie
overname
Werkmaatschappijen
Deel a 1 Omgeving en organisatie
Een fusie is een vorm van samenwerking en samensmelting van ondernemingen waarbij deze hun volledige economische en juridische zelfstandigheid verliezen en waarbij de partners in overleg uitmaken wat de doeleinden van de samenwerking en de wijze van realisatie ervan zullen zijn. Er is sprake van een overname indien een of meer van de samenwerkende ondernemingen zich volledig en eenzijdig moet schikken naar de doelstellingen en plannen van de partner. In dit geval geeft slechts de overgenomen partner zijn zelfstandigheid, al dan niet gedwongen, op. Hierbij kunnen we, zoals in figuur 3.3 is aangegeven, verschillende vormen onderscheiden.17
A

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *