Zelfonderzoek

Gerelateerde afbeelding

Daarom zijn socialisten tegen zelfonderzoek en voor het vestigen van sterke collectieve instellingen – zoals socialistische partijen en vakbonden – die de wereld voor ons moeten ontcijferen. In de liberale politiek heeft de kiezer altijd gelijk en in liberale economieën is de klant koning, maar in de socialistische politiek weet de partij het beste wat goed voor ons is en in de socialistische economie heeft de vakbond altijd gelijk. Gezag en zingeving vloeien nog steeds voort uit menselijke ervaringen – de partij en de vakbond bestaan uit mensen en werken aan het verminderen van menselijke ellende -maar individuen moeten naar de partij en de vakbond luisteren, niet naar hun persoonlijke kantoorruimte huren eindhoven gevoelens.
Het evolutionair humanisme heeft een andere oplossing voor het probleem van conflicterende menselijke ervaringen. Het wortelt diep in de stevige ondergrond van de darwinistische evolutietheorie en verklaart daaruit dat conflicten positief zijn in plaats van negatief. Het conflict is de ruwe grondstof van de natuurlijke selectie, die de evolutie vooruithelpt. Sommige mensen zijn simpelweg superieur aan andere en als menselijke belevingswerelden ergens botsen, moeten de sterksten over de zwakkeren heen walsen. Dezelfde logica die mensen ertoe drijft om wilde wolven uit te roeien en gewetenloos tamme schapen te exploiteren is tevens een mandaat voor het onderdrukken van inferieure mensen door hun superieuren. Het is prima dat Europeanen Afrikanen onderwerpen en dat slimme zakenlieden domme sukkels failliet laten gaan. Als we deze evolutionaire logica volgen, zal de mensheid stukje bij beetje sterker en beter worden, en zullen er uiteindelijk supermensen ontstaan. De evolutie is niet opgehouden bij Homo sapiens, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar als we de sterksten castreren in naam van de kantoorruimte huren amsterdam mensenrechten of de gelijkheid, zal dat de opkomst van de supermens tegenwerken en misschien zelfs leiden tot de degeneratie en het uitsterven van Homo sapiens. Wie zijn die superieure mensen die de komst van de supermens inluiden? Dat kunnen hele rassen zijn, specifieke stammen of uitzonderlijke geniale individuen. Wie ze ook zijn, wat ze superieur maakt is dat ze betere vermogens hebben, die zich manifesteren in het scheppen van nieuwe kennis, geavanceerdere technologie, rijkere gemeenschappen of mooiere kunst. De beleving van een Einstein of een Beethoven is veel meer waard dan die van een nutteloze zatlap en het is belachelijk om ze als gelijkwaardig te behandelen. Voor naties geldt hetzelfde. Als een bepaalde natie constant vooraan heeft gelopen in de menselijke vooruitgang, dan moeten we die superieur achten aan andere naties die weinig of niets hebben bijgedragen aan de evolutie van de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *